ปรากฏว่าเหตุผลของเทพีอาธิน่ายอดเยี่ยมหว่า

ที่ประชุมทวยเทพจึงพร้อมใจกันตัดสินให้พระนางเป็นผู้ชนะ และตั้งชื่อนครใหม่นี้ว่า เอเธนส์(Athens) ตามพระนามของ
พระองค์ และชาวกรุงเอเธนส์ก็นับถือบูชาเทพอาธีน่าเป็นเทพเจ้าสูงสุด และจากตำนานนี้เป็นเหตุผลให้ชาวตะวันตกถือว่าช่อมะกอกเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพสืบต่อมา

joker123


นอกจากจะมีสติปัญญาฉลาดเฉลียวแล้ว เทพอาธีน่ายังมีคุณสมบัติทุกอย่างที่สตรีพึงมี ตลอดจนฝีมือในการทอผ้า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของหญิงสาวชาวกรีกโบราณ และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้พระองค์มีเรื่องเกี่ยงข้องกับหญิงสาวชาวมนุษย์นางหนึ่งที่ชื่อว่า อารัคเน่(Arachne)
[NPC2]
อารัคเน่ เป็นหญิงสาวที่มีฝีมือในการทอผ้ายอดเยี่ยมมากชนิดหนึ่งที่หาผู้ใดเทียบไม่ได้ ทำให้นางเย่อหยิ่งทระนงตนว่าไม่มีผู้ใดอีกแล้วจะมีฝีมือสู้นางได้ และคุยโวโอ้อวดเสมอว่า ถึงแม้เทพีอาเธน่าจะลงมาด้วยพระองค์เองนางก็ยินดีจะประกวดประชันฝีมือด้วยอย่างไม่รอช้า ทำให้เทพีอาธีน่าเกิดความรำคาญใจ ลงจากเขาโอลิมปัส แปลงร่างเป็นหญิงชราไปหานางเอรัคน่าที่บ้านและชวนนางสนทนา

สล็อตออนไลน์


เมื่อสนทนากันได้ไม่นาน อารัคเน่ก็คุยอวดฝีมือการทอผ้าของตน และกล่าวท้าทายเทพีอาธีน่าเช่นเคย หญิงชราจึงกล่าวตักเตือนมิให้พูดเช่นนั้น ครั้งหากได้ยินถึงเทพเจ้าอาจทำให้ทรงขุ่นเคือง แต่อารัคเน่ก็ไม่สนใจ กลับยิ่งท้าทายว่า นางอยากให้เทพีอาธีน่าได้ยินและลงมาประกวดฝีมือให้ประจักษ์ว่าตนนั้นไม่ได้คุยโว

jumboslot


เมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่สนใจต่อคำตักเตือน เทพีอาธีน่าเกิดความขัดเคืองใจมาก จึงกลายร่างที่แท้จริงออกมา ดังนั้นการประลองทอผ้าระหว่างเทพเจ้าและมนุษย์จึงเกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายทอผ้าลายวิจิตรงดงาม เทพีอาะน่าทอผ้าเป็นลายภาพตอนที่พระนางแข่งประลองปัญหากับโพไซดอน มีรูปการประชุมทวยเทพ ม้า ต้นมะกอก และกรุงเอเธนส์ ส่วนอารัคเน่เลือกทอภาพมหาเทพซุสลักพานางยูโรปา ในรูปมีซุสในร่างฏคเผือก ผู้กำลังโลดแล่นไปบนคลื่นทะเล โดยมีนางยูโรปาอยู่บนหลัง

slot

Tagged ,